Звіт ГО центр «Дорога» за проведену діяльність

в період 01.01.2016 – 31.12.2016 р.р.

 

Зміст:

 

 1. Мета та завдання організації;
 2. Послуги, які надає організація;
 3. Основні досягнення організації;
 4. Організаційна структура: колективний керівний орган, засновники, команда;
 5. Основні проекти виконані за даний період;
 6. Інформація про партнерів;
 7. Інформація про донорів;
 8. Фінансова частина;
 9. Контактна інформація.

 

 

 

 

Мета та завдання організації.

1.1 Головною метою організації є реабілітація, оздоровлення, соціальна адаптація людей з будь-якими узалежненнями, створення для потребуючих можливостей духовного зростання людей на основах християнської моралі, зростання культурного, національного, творчого, професійного рівня цих людей, використання міжнародного досвіду.

1.2. Основними завданнями Організації є:

1.2.1. Ведення просвітницької діяльності серед членів сімей узалежнених, осіб та родин, які опинились в кризових ситуаціях, дітей,  підлітків, молоді, дорослих осіб, сімей, родин, а також надання їм необхідної підтримки.

1.2.2. Превентивна робота з усіма дітьми, починаючи від дошкільного періоду, молоддю та іншими особами з метою попередження відхилень у поведінці, особливо з тими, хто перебуває у несприятливих умовах виховання, знаходиться під впливом негативної поведінки інших осіб, характеризується негативною поведінкою, а також з тими, хто став на шлях асоціальної і протиправної поведінки.

1.2.3. Заснування клубів та центрів психологічної і духовної взаємодопомоги і взаємопідтримки, для узалежнених осіб та членів їх сімей, осіб та родин, які опинились в кризових ситуаціях, дітей підлітків та молоді.

1.2.4. Проведення реабілітації узалежнених осіб, що усвідомили свою хворобу та шукають шляхи до оздоровлення.

1.2.5. Надання допомоги освітнім, виховним, лікувальним і пенітенціарним установам та закладам у їх діяльності з профілактики узалежнень

1.2.6. Допомога самотнім людям у самореалізації та залучення їх до громадської діяльності.

1.2.7. Надання психологічної, духовної і правової допомоги ВІЛ-інфікованим особам.

1.2.8. Ведення просвітницької роботи серед громадян по профілактиці розповсюдження ВІЛ-інфекції.

1.2.9. Ведення просвітницької роботи серед дітей та молоді по профілактиці узалежнень.

1.2.10. Постійна співпраця з релігійними установами та спільне проведення просвітницько-виховних заходів серед громадськості з профілактики наркоманії, токсикоманії та алкоголізму.

1.2.11. Видавництво власного вісника та іншої інформаційної літератури.

 

 

 Послуги організації.

 1. Консультування, реабілітація та ре соціалізація людей, які мають проблеми із вживанням наркотиків та алкоголю, залежністю від азарту, ігроманії.
 2. Психологічна допомога близькому оточенню людей із проблемами залежності.
 3. Психологічна допомога людям, які опинились в кризових ситуаціях ( внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО, жертвам домашнього та побутового насильства).
 4.  Психологічна та соціальна допомога особам, які відбувають покарання та звільняються з місць позбавлення волі.
 5. Психологічна  та соціальна допомога ВІЛ позитивним людям.
 6. Проведення просвітницьких заходів (навчання, тренінги, семінари, лекції з вищевказаних тематик) для представників, освітніх, виховних, лікувальних, правоохоронних, пенітенціарних закладів, для НПО, які працюють з цільовими групами.
 7. Профілактика ВІЛ/СНІДу, наркоманії, попередження протидії насильству, серед громадськості.
 8. Превентивна робота з усіма дітьми, починаючи від дошкільного періоду, молоддю та іншими особами з метою попередження відхилень у поведінці, особливо з тими, хто перебуває у несприятливих умовах виховання, знаходиться під впливом негативної поведінки інших осіб, характеризується негативною поведінкою, а також з тими, хто став на шлях асоціальної і протиправної поведінки.

 

Основні досягнення організації.

За час існування ГО центр «Дорога» було реалізовано більше 80 соціальних проектів, з допомогою, яких було покращено якість життя та надано психологічну та соціальну допомогу сотням людей з цільових груп.

Основними досягненнями організаціє є:

 1. Створення в 2004 році   центру ре соціалізації для людей, узалежнених від алкоголю, наркотиків та азарту, в с. Княже Золочівського району Львівської області, який успішно працю по сьогоднішній день. За час роботи центру, було надано послуги більше тисячі клієнтів.
 2. Вступ першими з України в 2010 році в Федерацію Терапевтичних Спільнот Європи (FTTC), та відкриття у Львові представництва на базі нашої НПО.
 3. Кваліфікований та професійний персонал, який пройшов навчання у вищих навчальних закладах України та країнах Європи, постійні стажування, тренінги, та додаткові вузькоспеціалізовані навчання в Сполучених Штатах та Європейських країнах, дали можливість залучити міжнародний досвід надання послуг цільовим групам, що в свою чергу формулює ріст якості послуг для клієнтів та відповідність міжнародним стандартам у соціальній сфері.
 4. Тісне партнерство з іншими НПО України та регіону на протязі більше десяти років.
 5. Реалізація на протязі восьми років проекту з догляду і підтримки ВІЛ позивних в’язнів та профілактика ВІЛ/СНІД в місцях позбавлення волі за кошти Глобального Фонду через БО «Всеукраїнська Мережа». За час реалізацію проекту  допомогу отримали декілька сотень ВІЛ-позитивних засуджених, якість
 6. У 2015 та 2016 році  наші працівники Логин Олег та Кальбус Анна успішно пройшли відкритий конкурс на двотижневе стажування та навчання в Сполучених Штатах по програмі для молодих лідерів «Open World» за кошти Конгресу США, де переймали досвід роботи Америки у подоланні ВІЛ/СНІДу, роботі з в’язнями та лікуванні хворих на алкоголізм та наркоманію.
 7.  В квітні 2016 року представниками нашої організації було здійснено візит до директора польського Державного агентства з вирішення алкогольних проблем (PARPA) Krzysztof Brzózka, , у зв'язку з підтримкою ініціативи створення в нашій країні конкретної служби, яка б займалась вирішенням алкогольної та наркотичної проблеми.
 8. В квітні 2016 року проведено дводенний тренінг для тренерів (соціальних, працівників, психологів, консультантів), які працюють із молоддю групи ризику для навчання їх впровадженню ефективного поведінкового втручання «STREET SMART”. Ця подія є важлива для нашої організації, оскільки наші працівники навчали якісним послугам інших представників організацій, та ділились успішним досвідом реалізації даної інтервенції.
 9. В травні 2016 року наша організація провела футбольний турнір у виправній колонії МВК № 50 серед засуджених, персоналу колонії та працівників ГО центр «Дорога». Даний захід мав на меті зміцнити через спортивні змагання, співпрацю між засудженими персоналом та нашою організацією, яка працює в даному закладі, в подоланні таких негативних явищ, як розповсюдження ВІЛ/СНІД та інших інфекційних хвороб в місцях позбавлення волі через зменшення ризикової поведінки та привернути увагу до даної проблеми.
 10. Травень 2016 року участь нашої команди у 5-му  інтернаціональному чемпіонаті з футболу для людей з психічними розладами та узалежненнями.  Ugento, Italy. Даний захід допоміг налагодити нові партнерські стосунки в серед НПО  Європейських країн, отримати безцінний досвід в роботі з клієнтами, які мають психічні розлади та залежні від психоактивних речовин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційна структура: колективний керівний орган, команда.

 1. Органами управління є: Загальні збори членів Організації, Правління, Голова організації.
 2. Загальні збори членів організації (загальні збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління.
 3. Правління Організації є керівним органом Організації на період між загальними зборами, який виконує функції з управління і поточною організаційною діяльністю.
 4. Правління обирається Загальними зборами на строк до п’яти років.
 5. Головою Правління є Голова Організації.

Правління організації:

Голова Організації – Брожина Юрій Болеславович

Заступник  Голови – Кальбус Анна Миколаївна

Заступник  Голови – Логин Олег Степанович.

Команда організації:

Бухгалтер – Підлужна Марія

Документатор – Шевченко Світлана

Психолог – Бєляєва Світлана

Психолог – Шмалюк Ольга

Психолог – Логин Олег

Психотерапевт, соціальний працівник – Кальбус Анна

Спеціаліст терапії узалежнень – Осипова Татьяна

Соціальний працівник, реабілітолог, інструктор терапії узалежнень – Романчук Олег.

Соціальний працівник – Горончак Павло

Соціальний працівник, інструктор терапії узалежнень – Павловський Юрій

Соціальний працівник, консультант з питань узалежнень – Соколовський Антон

 

Основні проекти та діяльність за даний період.

 1. Проект з догляду та підтримки ВІЛ-позитивних в’язнів у Львівській області за кошти Глобального Фонду через БО «Всекраїнська Мережа ЛЖВ»:

За даним проектом послугами було охоплено 173 ВІЛ-позитивні в’язні з них, які отримують АРТ-терапію 128 чоловік.

 1. Профілактика ВІЛ/СНІД серед осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі Львівської області за кошти Глобального Фонду через БО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»
 2. За даним проектом консультаціями та тренінгами було охоплено 2500 в’язнів.
 3. Квітень. Візит до директора польського Державного агентства з вирішення алкогольних проблем (PARPA) Krzysztof Brzózka, , у зв'язку з підтримкою ініціативи створення в нашій країні конкретної служби, яка б займалась вирішенням алкогольної та наркотичної проблеми.
 4. Квітень. Проведено дводенний тренінг для тренерів (соціальних, працівників, психологів, консультантів), які працюють із молоддю групи ризику для навчання їх впровадженню ефективного поведінкового втручання «STREET SMART”.
 5. Квітень. Спільно з Фондом Ст.Баторого проведено навчальний семінар на тему «Травми війни». Семінар став продовженням роботи початої у Варшаві у грудні минулого року. Учасники семінару – це спеціалісти із цілої України, які працюють у сфері допомоги бійцям АТО, внутрішньо переміщеним особам, тощо.
 6. Квітень. За підтримки Фонду Ст.Баторого оганізували навчання " Діагностика та лікування посттравматичних стресових розладів та інших розладів, пов'язаних з бойовим стресом" для психологів та психотерапевтів, волонтерів Кризової психологічної служби з України в Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM при Військовому медичному інституті ( м.Варшава, Польща).
 7. Травень. Участь нашої команди у 5-му  інтернаціональному чемпіонаті з футболу для людей з психічними розладами та узалежненнями.  Ugento, Italy.
 8.  Травень. З метою донести громадськості про проблему ВІЛ/СНІД в Україні та показати нашу спільну позицію, було проведено футбольний турнір у Миколаївській виправній колонії № 50. В якому взяли участь команди персоналу колонії, засуджених та ГО "Центр Дорога".. Кожну третю неділю травня в світі проводиться День пам'яті померлих від СНІДу. Ще зовсім недавно в Україні від цієї хвороби кожного дня помирало 11 людей, а це ціла футбольна команда! На сьогоднішній день ситуація незначною мірою покращилась, але наша країна надалі залишається лідером в Європі за масштабом розповсюдження ВІЛ - інфекції. Складна ситуація і за гратами, де людям досить легко інфікуватись. А про це ми знаємо не з чуток , адже протягом багатьох років одним з напрямів діяльності організації є робота спрямована на допомогу людям, що перебувають у Виправних колоніях м.Львова та області. 
 9. Вересень. Участь у програмі обміну досвідом «Відкритий світ» Конгресу США.
 10. Участь в ролі експертів у сесії зі стратегічного планування роботи Департаменту соціального захисту населення і Служби у справах дітей, Львівської обласної державної адміністрації. В дискусіях було обговорено багато питань, зокрема питання психологічної реабілітації учасників АТО (17 січня) та необхідності впровадження програм для роботи з винуватцями домашнього насилля і програм для зміни ризикованої поведінки у підлітків (18 січня).
 11. Жовтень.  М.Трогір ( Хорватія) участь у науковій конференції "Виклики в сфері залежностей - чи маємо ми правильні відповіді?". Під час якої обговорювалися актуальні питання щодо лікування людей з різними видами патологічних залежностей, обмінювались досвідом роботи та сучасними ефективними підходами. 
  Європейська асоціація терапевтичних спільнот ( Euro-TC) була співорганізатором заходу. ГО"Центр Дорога" є активним членом цієї організації, а її керівник  входить в раду директорів і був запрошений на робочу зустріч під час якої обговорювали результати діяльності та визначали завдання на наступний рік.
 12. Жовтень. Участь  у Форумі організаційного розвитку громадянського суспільства м.Київ. Цьогорічний Форум став п’ятим у серії подій найвищого рівня у громадському секторі, що традиційно проводяться ІСАР «Єднання» у партнерстві з Адміністрацією Президента України та за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, Уряду Швеції, Програми розвитку ООН в Україні, Представництва ЄС в Україні, Офісу Ради Європи в Україні, Фонду ім. Ч.С. Мотта, Міжнародного фонду «Відродження» та багатьох інших організацій. Тема Форуму «Змінюємо. Впливаємо. Єднаємо!» мала на меті посилити спроможності організацій громадянського суспільства для розбудови та утвердження національної єдності через адвокацію реформ, протидію корупції, подолання наслідків конфлікту на Сході України та покращення соціально-економічного становища населення України.
 13.  Листопад. Спільно Stefan Batory Foundation організували та провели навчання для консультантів з хімічних залежностей у м.Таллінн (Естонія). Одним з міжнародних тренерів був керівник організації. Мета програми - підвищення професійного рівня спеціалістів у сфері лікування залежностей.
 14. Листопад. Проведення занять з профілактики узалежнень для учнів загальноосвітньої школи м.Львів
 15. Грудень. За підтримки Фонду Ст.Баторого організували та провели навчальний семінар "Профілактика та лікування залежностей серед демобілізованих учасників АТО" для працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та інших спеціалістів. 
 16. Грудень.  Фахівці ГО"Центр Дорога"  провели практичне заняття для студентів четвертого курсу Українського Католицького Університету. Майбутні соціальні педагоги отримали знання щодо залежності як хвороби, дізнались про особливості роботи зі співузалежненими особами.
 17. 1 грудня В цей день працівники ГО"Центр Дорога" влаштували захід для ВІЛ+ засуджених львівської колонії №48. Учасники дізналися про факти щодо ВІЛ- інфекції, отримали знання як дбати про власне здоров'я і здоров'я інших.
 18. А команда реабілітаційного центру взяла участь у футбольному турнірі " Футбол заради життя" (організатори - ГО" Твій Вибір - Життя" за підтримки Федерації дворового футболу Львівщини) і виборола 3 місце.
 19. Було організовано та підтримується функціонування аматорського театру серед узалежнених людей
 20. Створена та регулярно функціонує нова група саморозвитку та психологічної підтримки для тих , чиї діти та близькі тривалий час одужують від залежності.

 

 

Наші партнери

 1. Обласний Центр Соціальних Служб для дітей та молоді.
 2.  Львівський Обласний Центр СНІДу.
 3.  Львівське відділення БО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»
 4.  ГО центр «Жіночі перспективи» м. Львів.
 5. ГО «Твій вибір життя»
 6. Фонд Стефана Баторого Польща.
 7. ГО «Оселя»
 8. Реабілітаційний центр «Назарет»
 9. ГО «Пенітенціарна Ініціатива» м. Миколаїв.
 10.  ГО « Дорога Життя» Дніпропетровськ.
 11.  Криворізьке відділення БО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»
 12.  Реабілітаційний центр для підлітків «Povrot z U» м. Люблін Польща.
 13.  Реабілітаційний центр «Таненхоф» м. Берлін, Німеччина.
 14.  NGO “Megalo Group”  м. Будапешт, Угорщина.
 15.  ГО «Салюс» м. Львів.
 16.  ГО «Аванте» м. Львів.
 17.  USAID RESPOND pact fhi360.
 18.  Управління ДПТСу у Львівській області.
 19. Обласний Наркологічний Диспансер.
 20.  ГО Земляцтво ВПО із Донецької і Луганської обл. "САМОПОМІЧ".
 21.  ГО «Вікторія» м. Хмельницький.

 

 

Наші Донори

 1. БО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»
 2. Фонд Стефана Баторого
 3. USAID RESPOND pact fhi360
 4. Фонд «Генрі Ноувена»
 5. Карпатський Фонд
 6. Єднання
 7. Посольство Королівства Нідерландів.

 

 

 

 

 

Фінансовий звіт організації за 2016 рік.

В даному році бюджет організації склав 700907,00 грн.

Всього витрачено за період 2016 року 691151,00 грн.

З яких на утримання організації використано 77787,00 грн.

На проектну діяльність  та проведення тренінгів використано 613363,00 грн.

 

Контакти Організації

Адреса: 07921м. Львів, вул. Кульпарківська 160

Контактний телефон: факс (032) 2925292, моб.тел.0673414869,0674535320

Email: doroga.center@gmail.com

 Сторінка у Фейсбук:  https://www.facebook.com/doroga.centre/

 Сайт:  http://dorogatc.com.ua/

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

871